Dokumenty

VHST Development s.r.o. je součástí společnosti VHST Holding a.s.  Zaměřujeme se na vlastní developerské projekty. V Lukách nad Jihlavou řešíme projekt pozemků „Výhledy Luka“ takzvaně od A do Z. Jsme vlastníky pozemků, zajišťovali jsme projektovou dokumentaci, sami realizujeme zasíťování pozemků (výstavba inženýrských sítí a komunikací).  Dokážeme Vám poskytnout veškeré informace a podklady o projektu, který důkladně známe.

1. Rezervační smlouva

Pokud si vyberete konkrétní pozemek, bude s Vámi sepsána Rezervační smlouva.

Slouží k rezervaci pozemku za účelem uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Po jejím podepsání se uhrazuje rezervační poplatek ve výši 10% z kupní ceny pozemku. Rezervační poplatek se následně započítává do budoucí kupní ceny a je tedy její součástí.

Poté už nebude pozemek nabízen jiným zájemcům.

 

2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Po zahájení vlastní stavby inženýrských sítí a komunikací v lokalitě Výhledy Luka budete vyzváni k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Součástí Smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude jako příloha i celý návrh textu Kupní smlouvy tak, abyste měli dostatečný prostor se s ní seznámit.

Součástí Smlouvy o smlouvě budoucí kupní je povinnost zaplatit 40% z ceny pozemku jako další splátku.

3. Kupní smlouva

Jakmile bude stavba dokončena, podepíšeme Kupní smlouvu a po uhrazení doplatku ceny pozemku bude podán návrh na vklad do katastru.

 

1.
Stavební řízení

2023

2.
Výstavba inženýrských sítí a komunikací

2024 - 2025

3.
Kolaudace, předání pozemků

2025