pozemky

stavební pozemky

Nabízíme k prodeji pozemky v lukrativní lokalitě na okraji městyse Luka nad Jihlavou. K dispozici je celkem 43 pozemků o různých velikostech. Nabízíme parcely od cca 329 do 811 m2. Veškeré pozemky budou zasíťované, k hranici jednotlivých pozemků budou dovedeny přípojky kanalizace, vodovodu, elektřiny.  V lokalitě budou zhotoveny komunikace, parkovací stání, dopravní značení i veřejné osvětlení.

prodej zahájen

situace pozemků

Pozemky

Pozemky
Pozemek č.1 VOLNÝ Pozemek č.2 VOLNÝ Pozemek č.3 VOLNÝ Pozemek č.4 VOLNÝ Pozemek č.5 VOLNÝ Pozemek č.6 VOLNÝ Pozemek č.7 VOLNÝ Pozemek č.8 VOLNÝ Pozemek č.9 VOLNÝ Pozemek č.10 VOLNÝ Pozemek č.11 VOLNÝ Pozemek č.12 REZERVACE Pozemek č.13 REZERVACE Pozemek č.14 REZERVACE Pozemek č.15 REZERVACE Pozemek č.16 VOLNÝ Pozemek č.17 VOLNÝ Pozemek č.18 VOLNÝ Pozemek č.19 VOLNÝ Pozemek č.20 VOLNÝ Pozemek č.21 VOLNÝ Pozemek č.22 VOLNÝ Pozemek č.23 VOLNÝ Pozemek č.24 VOLNÝ Pozemek č.25 VOLNÝ Pozemek č.26 VOLNÝ Pozemek č.27 REZERVACE Pozemek č.28 REZERVACE Pozemek č.29 REZERVACE Pozemek č.30 REZERVACE Pozemek č.31 REZERVACE Pozemek č.32 VOLNÝ Pozemek č.33 VOLNÝ Pozemek č.34 REZERVACE Pozemek č.35 VOLNÝ Pozemek č.36 VOLNÝ Pozemek č.37 REZERVACE Pozemek č.38 REZERVACE Pozemek č.39 REZERVACE Pozemek č.40 VOLNÝ Pozemek č.41 VOLNÝ Pozemek č.42 VOLNÝ Pozemek č.43 REZERVACE

Pozemek č.1 VOLNÝ

710 m2

Pozemek č.2 VOLNÝ

632 m2

Pozemek č.3 VOLNÝ

655 m2

Pozemek č.4 VOLNÝ

632 m2

Pozemek č.5 VOLNÝ

629 m2

Pozemek č.6 VOLNÝ

624 m2

Pozemek č.7 VOLNÝ

603 m2

Pozemek č.8 VOLNÝ

608 m2

Pozemek č.9 VOLNÝ

675 m2

Pozemek č.10 VOLNÝ

683 m2

Pozemek č.11 VOLNÝ

660 m2

Pozemek č.12 REZERVACE

661 m2

Pozemek č.13 REZERVACE

669 m2

Pozemek č.14 REZERVACE

676 m2

Pozemek č.15 REZERVACE

683 m2

Pozemek č.16 VOLNÝ

811 m2

Pozemek č.17 VOLNÝ

708 m2

Pozemek č.18 VOLNÝ

656 m2

Pozemek č.19 VOLNÝ

596 m2

Pozemek č.20 VOLNÝ

604 m2

Pozemek č.21 VOLNÝ

611 m2

Pozemek č.22 VOLNÝ

618 m2

Pozemek č.23 VOLNÝ

626 m2

Pozemek č.24 VOLNÝ

633 m2

Pozemek č.25 VOLNÝ

741 m2

Pozemek č.26 VOLNÝ

573 m2

Pozemek č.27 REZERVACE

536 m2

Pozemek č.28 REZERVACE

524 m2

Pozemek č.29 REZERVACE

539 m2

Pozemek č.30 REZERVACE

592 m2

Pozemek č.31 REZERVACE

599 m2

Pozemek č.32 VOLNÝ

672 m2

Pozemek č.33 VOLNÝ

741 m2

Pozemek č.34 REZERVACE

587 m2

Pozemek č.35 VOLNÝ

536 m2

Pozemek č.36 VOLNÝ

603 m2

Pozemek č.37 REZERVACE

473 m2

Pozemek č.38 REZERVACE

329 m2

Pozemek č.39 REZERVACE

511 m2

Pozemek č.40 VOLNÝ

511 m2

Pozemek č.41 VOLNÝ

511 m2

Pozemek č.42 VOLNÝ

518 m2

Pozemek č.43 REZERVACE

484 m2

změny vyhrazeny

CENY pozemků

číslo pozemku

plocha m2

Cena s DPH

Stav

Detaily

1

710

3 046 000

Volný

2

632

2 711 000

Volný

3

655

2 810 000

Volný

4

624

2 711 000

Volný

5

629

2 698 000

Volný

6

624

2 677 000

Volný

7

603

2 587 000

Volný

8

608

2 608 000

Volný

9

675

2 896 000

Volný

10

683

2 930 000

Volný

11

660

2 831 000

Volný

12

661

2 836 000

Rezervace

13

669

2 870 000

Rezervace

14

676

2 900 000

Rezervace

15

683

2 930 000

Rezervace

16

811

3 479 000

Volný

17

708

3 037 000

Volný

18

656

2 814 000

Volný

19

596

2 557 000

Volný

20

604

2 591 000

Volný

21

611

2 621 000

Volný

22

618

2 651 000

Volný

23

626

2 686 000

Volný

24

633

2 716 000

Volný

25

741

3 179 000

Volný

26

573

2 458 000

Volný

27

536

2 300 000

Rezervace

28

524

2 248 000

Rezervace

29

539

2 313 000

Rezervace

30

592

2 540 000

Rezervace

31

599

2 570 000

Rezervace

32

672

2 883 000

Volný

33

741

3 179 000

Volný

34

587

2 518 000

Rezervace

35

536

2 300 000

Volný

36

603

2 587 000

Volný

37

473

2 029 000

Rezervace

38

329

1 412 000

Rezervace

39

511

2 192 000

Rezervace

40

511

2 192 000

Volný

41

511

2 192 000

Volný

42

518

2 222 470

Volný

43

484

2 076 000

Rezervace

změny vyhrazeny